Atatürkün Sözleri

28 Aralık 2008 [ # ]

 Atatürkün Sözleri

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 
 Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.

 Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

 Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

 Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

 Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

 Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

 Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
 
 Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

 Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.

 Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.
 
 Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 
 Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

 Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

 Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

 Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

 Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. 

 Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

 Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

 İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

 Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

 Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

 Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

 Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

 Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

 Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

 Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

 Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.

 Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

 Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

 Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

 Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

 Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
 
 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.
 
 Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.RSS
Bu konuya verilen cevapları takip etmek için, yandaki turuncu RSS simgesini tıklayabilirsiniz. Atatürk bölümünde bu yazıdan başka Atatürkün hayatı ile ilgili resimleri eserleri hakkında Kemal ATATÜRK şiirleri sözleri nedir fotoğrafları yazıları Mustafa Kemal kimdir biyografisi indir imzası atatürk video siteleri linkleri gibi konuları bulabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan benzer linkler kısmında da ilginizi çekecek konular olabilir.

Atatürkün Sözleri hakkında 15 yorum:

 1. mine çok ama çok SAĞOL

 2. ben de:
  efendiler,hepiniz milletvekili olabilirsiniz,bakan olabilirsiniz,hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız.
  sözünün anlamını araştırıyorum bu konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalıyım çok acil
  bu arada;ATAM ÖLENE DEK İZİNDEYİZ BU VATANIN BEKÇİSİYİZ VATAN TOPRAKLARIMIZI BÖLMEK İSTEYENLERİ KINIYORUZ

 3. mine allah seni bana galiba bir ışık olarak gönder di çok teşkür aderim

 4. “Özgürlük benim karakterimdir.”

  “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

  “Tarih yazmak,tarih yapmak kadar mühimdir.Yazan yapana sadık kalmazsa
  değişmeyen gerçek onarılmaz bir mahiyet alır.”

  “Dünya önümüzdeki yıllarda ikinci bir dünya savaşına sürüklenebilir.Türkiye Cumhuriyeti bu savaşın dışında kalmaya gayret göstermelidir.”

  “Vatan toprağı tehlikeye düşmedikçe savaşmak cinayettir.”

  “Siz orada yalnız düşmanı değil,milletin makus talihinide yendiniz.”

  “İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.”

  “Türkiye şeyhler,dervişler ve müritler memleketi olamaz.”

  “Köylü,milletin efendisidir.”

  “Ben sporcunun zeki,çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

  “insan topluluğunun en fedekar ve muhterem unsurları öğretmenlerdir.”

  Atatürk’ün çeşitli zamanlarda söylediği bu sözleri yorumlamanız,hangi olaylardan önce ya da sonra söylenmiş olabileceğini ve Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerini yansıttığını bulmanız beklenmektedir.

  (benim böyle inklap proje ödevim var.Bnm yorumlamam,sözelim güzel olmadığı için yapamıyorum! İnternetten,dergilerden arastırdım ama bu sözlerin bi kaç tanesinin acıklamasını bulabldim yani yorumlama da olmadı.Sizlerden ricam bu ödevi yabmama yardımcı olmanız..İnşallah yapabiliriz.16.04.2010 Cuma gnü teslim edicem.Şimdiden herkeze Allah Razı oLsun!)

 5. Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

  Ben bu sözü son meclis konuşmasında söylediğini biliyorum orda da dinlemiştim. bana bu sözün bi açıklamasını yapar mısınız site yetkilileri !!!

 6. arkadaşlar sizden bir yardım isteyecektim atatürk ün bu sözü ne anlama geliyor “vatını en çok seven görevini en iyi yapandır” yardımcı olursanız çok tşk ederim

 7. İnsan okurken öyle bir his varki her kelimesinden bin anlam çıkartıla bilinir ve biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların en şanslı vatandaşlarz ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız

 8. Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.
  bu sözün anlamını bulabilir misiniz

 9. Efendiler, tarih, milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken bir çok siyasi, askerî, sosyal sebepler bulmakta ve saymaktadır…(17.11.1923, İzmir İktisat Kongresini Açış Söylevi.)
  Tarih, tarih boyunca yaşamış milletlerin yükselme ve gerileme nedenlerini kronolojik sırayla aktarır, bunun nedeni, tarih ilimiyle de ilişkili olarak gelecek nesillere, milletler ders vermek, yardımcı olmaktır. Tarihini iyi bilen uluslar aynı hataları bir daha yapmaz ve başarılarını da daha artırır. Ancak, bu açıklamaları yapabilmek için mutlaka siyasi askeri ve sosyal alanlarda ayrı ayrı ve birlikte değerlendirmeler, incelemer yapılmalıdır ki anlatılanlar gerçeklerle bağlantılı olsun ve amacına ulaşsın.

  “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” (1931)
  Tarih yazılırken, belgelenilirken gerçeklere mutlaka sadık kalınmalıdır. Aksi taktirde tarih yazmanın bir anlamı kalmaz ve okuyanı doğrulara yönlendirme, geçmişten ders alarak o hatalara düşmeme ya da o başarıların sırrını anlama amacına hizmet edemez.

  Tarih; hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmekten çekinmeyelim. (10 Kasım 1935, Ulus.)
  Tarih, gerçek olaylara dayanarak yazılmalıdır, hayallere değil. Eğer yazılacak tarih hakkında gerçekten yaşananları bulamzsak da bunu itiraf etmekten, bulamadığımızı söylemekten çekinmemeliyiz. Bu, cehalet olarak da tanımlansa hayalle tarih yazmaktan daha doğru ve iyidir.

 10. tarih yazmak ,tarih yapmak kadar mühimdir.yazan yapana sadık kalmazsa,dağişmeyen hakikat,insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır
  anlamı
  tarih yazılırken belgelenirken gerçeklere mutlakasadık kalınmalıdır aksi taktirde tarih yazmanın bir anlamı kalmaz ve okuyanı doğrulara yönlendirme geçmişten ders alarak o hatalara düşmeme yada o başarıların sırrını anlama amacına hizmet edemez

 11. arkadaslar bende efendiler tarih milletlerin yukselme ve gerileme sebeplerını ararken bır cok siyası askeri sosyal sebepler bulmakta ve saymaktadır!!! tarih hayal mahsulü olamaz tarih yazarken gercek olayları bulmaya calısmalıyız sozlerını acıklayınn lutfenn yaa yarın dersım varr ne yapmalıyıım ?? bulun artk baska bırr sıteye gırcem yoksa

 12. Bende yasemin ve nervenin aradıklarını arıyorum fakat açıklamaları yok bana yardım eder misiniz?

 13. bende mervenin aradığı sözleri arıyorum bana yardımcı olur musunuz?

 14. biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız

 15. atatürk ün tarih yazmak ,tarih yapmak kadar mühimdir.yazan yapana sadık kalmazsa,dağişmeyen hakikat,insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır sözü,efendiler,tarih,milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken birçok siyasi,askeri,sosyal sebepler bulmakta ve saymaktadır sözü ve tarih,hayal mahsülü olamaz.tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız sözünü bana açıklayınız lütfen

Peki bu konu hakkında, siz ne düşünüyorsunuz?

Bu yazının yorum bölümüne Atatürkün Sözleri nedir? ile ilgili bilgiler nelerdir? veya Atatürkün Sözleri hakkında resimler, video anlatımları, fotoğraf galerisi, bedava indir linklerini veya yazıya benzer siteleri örnek olarak verebilirsiniz. Lütfen, İmla ve Ahlak kurallarına uygun mesajlar göndermeye özen gösteriniz.

Yazılar için yapılan her yorum yayınlanmayabilir. Bir yorum yayınlanmadan önce mutlaka yönetici onayından geçecektir. Buraya yazacağınız mesajlara veya sorulara, yine sizin gibi yorum yazmak isteyenler cevap verebilir. Bu konuda site yönetiminden bir beklenti içinde olmamanızı dileriz.

© 2006-2120