Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

22 Haziran 2009 [ # ]

T.C. ANAYASASI 1982 

TC ANAYASASI

Genel Esaslar

Devletin Şekli 
Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Cumhuriyetin Nitelikleri
Madde 2:
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti
Madde 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı” dır. Başkenti Ankara’dır.

Değiştirilemeyecek Hükümler
Madde 4: Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Devletin Temel Amaç ve Görevleri
Madde 5:
Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk Devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Egemenlik
Madde 6:
Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini,Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse, veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

Yasama Yetkisi
Madde 7:
Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez.
 
Yürütme Yetkisi ve Görevi
Madde 8:
Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Yargı Yetkisi
Madde 9:
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
 
Kanun önünde Eşitlik
Madde 10:
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü
Madde 11: Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.
 

Tüm maddeler için: Anayasa MaddeleriRSS
Bu konuya verilen cevapları takip etmek için, yandaki turuncu RSS simgesini tıklayabilirsiniz. İle ilgili, Hakkında bölümünde bu yazıdan başka Vatan.TC Forum Vatan ile ilgili Genel Kategori Nedir kimdir Güzel Sözler, Yazılar Hakkında Bilgiler Şiirler, Biyografi, Rüya Tabirleri, Bedava Şarkı Sözü, Bilim Teknik İndir Cep Telefonu Download gibi konuları bulabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan benzer linkler kısmında da ilginizi çekecek konular olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili benzer olabilecek konular...


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hakkında 2 yorum:

  1. bu anayasa baştan aşağı değiştirilmelidir bence. Çünkü bu anayasayla Türkiyenin yola devam etmesini, her geçen gün yavaş yavaş kan kaybeden yaralı bir insandan farksız olarak görüyorum. Türkiye güçlü olmayı, dünyadaki demokratik düzen içinde yerini almayı düşünüyorsa bu değişime ayak uydurması gerekir. Aksi takdirde yem olmaya boyun eğmeye ve yavaş yavaş yok olmaya mahkum olacaktır.

  2. ülkenin bölünmezliğini ve anayasının değişmeden düşülülmeden refah ve huzurla taşımaktır bu nitelikleri … bu saygı duyan herkes bu kurallar için de yaşarlar zorunluluk içinde egemenlik düşünülemez ve olmamalıdır umarım anlıyordur birkaç takım insanlar nedemek istedikleri

Peki bu konu hakkında, siz ne düşünüyorsunuz?

Bu yazının yorum bölümüne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nedir? ile ilgili bilgiler nelerdir? veya Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hakkında resimler, video anlatımları, fotoğraf galerisi, bedava indir linklerini veya yazıya benzer siteleri örnek olarak verebilirsiniz. Lütfen, İmla ve Ahlak kurallarına uygun mesajlar göndermeye özen gösteriniz.

Yazılar için yapılan her yorum yayınlanmayabilir. Bir yorum yayınlanmadan önce mutlaka yönetici onayından geçecektir. Buraya yazacağınız mesajlara veya sorulara, yine sizin gibi yorum yazmak isteyenler cevap verebilir. Bu konuda site yönetiminden bir beklenti içinde olmamanızı dileriz.

© 2006-2120